Udržitelná města a obce 

Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce. 

Rozhovor s Barborou Hrdinovou a Lukášem Foktem z komunitního centra Plechárna

  • 0:16 Jak vznikalo komunitní centrum Plechárna?
  • 6:09 Co všechno Plechárna nabízí? Kdo ji může navštěvovat?
  • 11:08 Co je potřeba ke zřízení komunitního centra v naší obci nebo městské čtvrti?
  • 12:58 Bářino a Lukášovo poselství na závěr

Natočeno v komunitním centru Plechárna

Výzva: Všímejte si a měňte

Výzva k udržitelnému životu v našem městě či přilehlých obcích zahrnuje hned několik věcí. Jednak si můžete všímat svého vnějšího okolí. Je třeba něco opravit nebo změnit? Přidat dopraví značku, lavičku nebo pítko? Opravit chodník nebo zvýraznit přechod? Dejte o tom vědět. Žijete ve městě? I zde můžete pěstovat vlastní zeleninu nebo kompostovat bioodpad.

Pokud chcete plnit výzvy, přihlaste se.

Věděli jste, že... ?

Z knihovny si můžete půjčit nejen knihy nebo deskové hry, ale také semínka? Semínkovny jsou dnes součástí mnoha škol, knihoven a komunitních center.  Semínkovna v Městské knihovně v Praze funguje na pobočce Břevnov od roku 2016.