Mír, spravedlnost a silné instituce 

Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních. 

Rozhovor s Danielem Steindlerem, právním poradcem Akademie Protěž

  • Rozhovor s Danielem Steindlerem, právním poradcem Akademie Protěž
  • 0:24 Mají některé společenské skupiny horší přístup k informacím?
  • 2:14 Jsou v ČR organizace, které pomáhají ke zlepšení právní gramotnosti?
  • 5:48 Jak zjistit na koho se obrátit při právních potížích?
  • 8:29 Přináší více platných zákonů více spravedlnosti ve společnosti?
  • 9:54 Jak může jednotlivec pomoci míru a spravedlnosti ve světě?
  • 10:40 Danielova myšlenka na závěr

Za rozhovor a poskytnutí obrazových materiálů děkujeme Danielu Steindlerovi z Dobrovolnického centra Protěž, z. s.
Natočeno v zasedací místnosti Právnické fakulty UK

Výzva: Hledá se... spravedlnost pro všechny

Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. To je základní předpoklad pro udržení zdravé demokratické a spravedlivé společnosti. Spravedlnost na světě nebude nikdy pro všechny stejná. Právě proto bychom si jeden každý z nás měli všímat drobného nespravedlivého jednání kolem sebe (v sousedství, na pracovišti, ve škole...) a na každé bezpráví upozornit a slabších se vždy zastat.

Pokud chcete plnit výzvy, přihlaste se.

Věděli jste, že... ?

První stát, ve kterém vznikl mimosoudní kontrolní úřad jednání veřejné správy, tzv. Ombudsman (v Česku též Veřejný ochránce práv), bylo Švédsko? Označení ombudsman a s ním spojený institut, který byl králem pověřen dbát na spravedlivé chování úředníků, byl do švédské ústavy zapsán roku 1809. Do dalších zemí světa se ale začal hromadněji šířit až od poloviny 20. století.