Konec hladu

Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství. 

Rozhovor s Eliškou Sojkovou ze spolku Zachraň jídlo

  • 0:16 Co bylo vaší motivací připojit se ke spolku Zachraň jídlo
  • 1:12 Co za akci se skrývá pod pojmem Paběrkování a jak se zapojit?
  • 2:41 Co může udělat jednotlivec, aby se méně plýtvalo jídlem?
  • 3:43 Eliščina rada na závěr

Více o iniciativě Zachraň jídlo najdete na webu zachranjidlo.cz

Výzva: Nakrmte lid 

K vymýcení hladu ve společnosti můžeme přispět například:

Pokud chcete plnit výzvy, přihlaste se.

Věděli jste, že... ?

Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů zjistila, že až jedna třetina potravin se vyhodí, a přitom každý devátý člověk na světě trpí podvýživou?