Klimatická opatření 

Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejich dopadů. 

Rozhovor s Ing. arch. Zuzanou Polákovou z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat

  • 00:15 Co je spolek AutoMat a jak jste se k němu dostala?
  • 01:19 Co je vaší motivací na cestě k lepšímu životnímu prostředí
  • 01:47 Co je třeba prosadit v dopravní infrastruktuře pro zlepšení klimatu
  • 02:51 Jak může jednotlivec přispět ke zlepšení klimatických podmínek na zemi?
  • 03:09 Zuzčina rada na závěr

Natočeno u stanice metra Křižíkova (Praha 8) při akci Svačina pro účastníky zářijové výzvy Do práce na kole. Více informací o spolku AutoMat na www.auto-mat.cz

Výzva: Vypočítejte si svou uhlíkovou stopu a buďte neutrální 

Téma klimatu je skloňované na mezinárodních mítincích nejvyšších politiků i na sociálních sítích již po léta. I přes nesporná hmatatelná data, fyzické projevy na zeměkouli a vědecky ověřené informace je tento velký problém stále zpochybňován. A přitom projevy klimatické změny se neblaze projevují i v naší malé zemi uprostřed Evropy. Pojďme si těchto projevů všímat: místo občasného májového deště častější přívalové srážky, místo vlahého letního vánku tornáda, místo svěžího vzduchu prostředí plné CO2 a narůstající počet dětí s respiračními nemocemi od raného věku...

Cílem této výzvy však není strašit, ale zamyslet se. Zkuste si vypočítat svou uhlíkovou stopu a zapřemýšlet, co byste mohli ve svém životě změnit, abyste pomohli snižovat množství oxidu uhličitého vypouštěného do atmosféry.

Pokud chcete plnit výzvy, přihlaste se.

Věděli jste, že... ?

Existuje literární žánr cli-fi, tedy climate fiction - podžánr sci-fi, který se zabývá klimatickými změnami a globálním oteplováním? Dystopické či postapokalyptické romány líčící následky ničení přírody mají poměrně dlouhou tradici např. v norské literatuře. Známá je třeba autorka Maja Lunde a její knihy Historie včel, Modrá nebo Kůň Převalského.