17 cílů

O projektu

Komunikačním tématem Městské knihovny v Praze je již druhým rokem Udržitelnost. Zajímáme se o cíle udržitelného rozvoje, které byly formulovány a na nichž se shodly všechny zúčastněné státy světa na summitu OSN 25. září 2015 v New Yorku. Mnozí lidé nejenom ze vzdálených států, ale i z těch nám blízkých, evropských, pociťují na vlastní kůži změny klimatu, dopady neblahých zásahů do biodiverzity, množství odpadu a dalších problémů, které si lidstvo zapříčinilo samo.

Náš projekt seznamuje se 17 cíli udržitelného rozvoje formou výzev. Ke každému cíli je připravena jednoduchá výzva, jak daný cíl naplnit (př. cíl Konec hladu - přispěním do potravinové banky apod.). Každý uživatel si může vytvořit svůj účet a splnit jednu nebo všechny výzvy.

Krom výzvy a tipů, jak může každý z nás přispět k plnění cílů, obnáší jednotlivé body doporučení na zajímavé tematické knihy (naučnou literaturu i beletrii pro dospělé a pro děti) a bonusový materiál (př. videorozhovor, videonávod apod.).