17 cílů

Zásady ochrany osobních údajů

Správa webu 17cilu.cz se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Osobní údaje shromažďujeme za účelem poskytování služeb, souvisejících se zaměřením činnosti předmětné webové stránky. 

Shromažďování a používání osobních údajů 
Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě Vašeho dobrovolného souhlasu. Založením účtu na webu 17cilu.cz nám povolujete shromažďovat a používat osobní údaj: e-mail. Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika. 

Ukládání, úprava a mazání dat 
Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám 17cilu.cz, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu potřebnou k využití údajů pro hlavní činnost webu. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu 17cilu.cz, přes: 17.cilu.cz/kontakty. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li už uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí. 

Využití technických údajů při návštěvě webu 
Když navštívíte web 17cilu.cz, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme. 

Poskytování informací dětmi 
Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás přes: 17.cilu.cz/kontakty. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků. 

Využívání souborů cookies 
Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek 17cilu.cz využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookie však může omezit výkonnost webu. 

Využití osobních údajů jinými službami 
Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Google LLC, Meta Platforms, Inc.  
Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování Vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics. Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů. 

Odkazy na jiné stránky 
Naše stránky 17cilu.cz mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud jsou tam uvedeny. 

Změny zásad ochrany osobních údajů 
Naše stránky 17cilu.cz mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a ve státě Česká republika. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme. 

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení 
Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu 17cilu.cz, přes: 17.cilu.cz/kontakty. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu 17cilu.cz. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky. 

Tento dokument byl vytvořen pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů Profiset.org