Konec chudoby

Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě. 

Komunitní centrum Místní místním

  • 0:36 Jakou máte osobní zkušenost s bezdomovectvím?
  • 2:11 Jak se podílíte na aktivitách centra Místní místním?
  • 3:33 Máte zpětnou vazbu na vaši práci?
  • 4:50 Co vás na práci pro centrum baví?
  • 6:08 V čem vám aktivita v centru pomáhá?
  • 7:08 Proč je pro vás komunita důležitá?
  • 7:55 Jaké jsou další aktivity centra Místní místním?

V pražské Invalidovně je komunitní centrum pro lidi bez domova a se zkušeností s bezdomovectvím. Vytváří zázemí pro jejich uměleckou tvorbu a propojuje je s veřejností. Poslechněte si o vizi a fungování centra. Více informací najdete na webu mistnimistnim.cz

Výzva: Něco málo pro uličníka 

Vymýtit chudobu všude na světě jako jednotlivci jistě nedokážeme, ale můžeme začít v ulici, kterou běžně chodíme do školy či do práce a pomoci znovu se postavit na nohy lidem, kteří počítají každou korunu. Jak?

Pokud chcete plnit výzvy, přihlaste se.

Věděli jste, že... ?

Chudý člověk není jen ten, který je tzv. homeless, tedy bez střechy nad hlavou. Chudých lidí je v naší společnosti daleko víc: matky samoživitelky bydlící v nevyhovujícím podnájmu; senioři s nízkým důchodem na hranici životního minima; lidé žijící v ubytovnách či azylových domech, po opuštění věznice nebo dětského domova bez rodinného zázemí; odrostlé děti, které čelí dluhům a exekucím často zděděným po jejich neodpovědných rodičích...