Kvalitní vzdělání 

Zajistit inkluzivní a kvalitní vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny. 

Rozhovor s Mgr. Petrem Danišem, ředitelem vzdělávacího centra TEREZA

  • 0:25 Jak vzdělávat děti efektivně a přitom zábavně?
  • 1:21 O projektu Ekoškola
  • 2:48 O programu Učíme se venku. A jak se lze zapojit?
  • 5:27 Jak může jednotlivec přispět ke kvalitnějšímu vzdělávání ve společnosti?

Natočeno ve vzdělávacím centru Tereza, z. ú.

Výzva: Když umím, tak učím 

Víte, že nejvíce se učíme, když sami pomáháme druhým se danou věc naučit? Využijte toho, co umíte a předávejte své znalosti dál. Třeba tím, že začnete doučovat děti s odlišným mateřským jazykem, z dětských domovů, ze sociálně vyloučených skupin. Ty totiž nemají takové možnosti jako děti z úplných zdravě fungujících rodin, ale mohou využít například propojovací online službu talentify.me nebo projekty Nové školy, ops.

Vyzkoušejte si i Vy roli toho, který již leccos umí a může předávat dál a splňte tak čtvrtou výzvu!

Pokud chcete plnit výzvy, přihlaste se.

Věděli jste, že... ?

Předchůdcem, na nějž ve svých myšlenkách a reformách v mnohém navazoval Jan Amos Komenský, byl Jan Blahoslav (1523-1571), spisovatel, historik, pedagog a rovněž biskup Jednoty bratrské, který mimo jiné velice podporoval, aby studenti jezdili na studia a na zkušenou do zahraničí?